05-01-2015

Cử nhân tài năng KHMT

Chương trình đào tạo Cử nhân Tài năng được thiết kế với yêu cầu về...

05-01-2015

Chương trình tiên tiến

"Chương trình đào tạo tiên tiến” là dự án quốc gia do Bộ GD&ĐT chủ...

05-01-2015

Ngành An toàn thông tin

Hiện nay việc phát triển vượt bậc của công nghệ Mạng và Internet cùng...

28-12-2014

Đào tạo từ xa qua mạng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đang...

Thông báo đại học chính qui

Những lưu ý với sinh viên tham gia Lễ tốt nghiệp ngày 08/06/2012

07 giờ 30 ngày 08 tháng 6 năm 2012, sinh viên bắt buộc tập trung tại hội trường để nghe dặn dò trước khi bắt đầu lễ.
Kể từ 08 giờ 00, sinh viên không được di chuyển, ngồi tại chỗ theo sơ đồ trong suốt quá trình lễ, trừ trường hợp lên nhận bằng và được sự điều động của Ban tổ chức lễ. Sinh viên đến trễ không được tham gia chương trình lễ.

Các bạn xem chi tiết thông tin tại đây.

Xem danh sách số thứ tự chỗ ngồi tại đây.