Skip to content

Chào mừng đến với Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Tuyển sinh
Danh sách các hồ sơ ưu tiên xét tuyển trường đã nhận được (06-06-2016 19:45)
Kính gởi: Quý phụ huynh và học sinh Trường Đại học Công nghệ Thông tin-ĐHQG-HCM đã nhận được các hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển sau (Danh sách được cập nhật hàng ngày): STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi học THPT...