Skip to content

2 sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” 

 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng 2 sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 24nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT).

Bài báo: “Phát hiện phương tiện giao thông ở môi trường đô thị Việt Nam ảnh chụp từ Drone”

Sinh viên thực hiện:

  • Ngô Minh Phú - 18521243 - CNCL2018.2 (Tác giả chính) 

  • Lê Minh Phước - 18521263 - CNCL2018.2 (Đồng tác giả) 

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Võ Duy Nguyên

Tóm tắt nghiên cứu: Hình ảnh chụp từ Drone được sử dụng ngày càng nhiều trong các ứng dụng của thành phố thông minh. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung vào bài toán phát hiện phương tiện giao thông ở môi trường đô thị Việt Nam được chụp từ Drone. Nhóm tác giả tiến hành đánh giá hiệu quả của hai phương pháp đại diện cho hai hướng tiếp cận phổ biến là Faster RCNN và YOLOv4. Kết quả đánh giá trên bộ dữ liệu UIT-Drone21 với bốn lớp đối tượng: pedestrian, motor, car, bus trên cùng 01 GPU NVIDIA RTX 2080 Ti với bộ nhớ 11019MiB. Nhóm tác giả cung cấp các đánh giá sơ khởi ban đầu, đồng thời mở rộng khảo sát sự thay đổi các thông số đầu vào chỉ ra ưu nhược điểm của từng phương pháp, hướng tới việc phát triển trên các hệ thống tính toán cấu hình thấp và xử lý thời gian thực.

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Phòng thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện (MMLab), Khoa Khoa học & Kỹ thuật thông tin và Nhóm nghiên cứu UIT-Together đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho chúng tôi trong quá trình nghiên cứu.

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 24nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). REV-ECIT là Hội thảo Khoa học Quốc gia thường niên do REV chủ trì. Chương trình Hội thảo sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Ngoài các phiên kỹ thuật, Hội thảo REV-ECIT năm 2021 sẽ tổ chức một Diễn đàn trao đổi về Make in Vietnam: Tư duy đổi mới và thực tiễn sáng tạo.

Link hội nghị: https://rev-ecit.vn/

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin