Skip to content

4 đội sinh viên UIT đạt giải tại kỳ thi The 2021 ICPC Asia Hanoi Regional Contest 

Sinh viên UIT vừa tham dự kỳ thi kỳ thi The 2021 ICPC Asia Hanoi Regional Contest diễn ra tại Hà Nội. Trong khuôn khổ kỳ thi, UIT tham gia có 04 giải thưởng bao gồm 01 giải Nhì và 03 giải 3. 

Trân trọng vinh danh các bạn sinh viên:

 Hứa Thanh Tân - 19520257 thuộc team UIT.Ethereum (University of Information Technology - Vietnam National University HCM) đã đạt Giải nhì

Võ Minh Quân - 21520093 thuộc team UIT.Ethereum (University of Information Technology - Vietnam National University HCM) đã đạt Giải nhì

Nguyễn Vĩnh Hưng - 20520055 thuộc team UIT.Ethereum (University of Information Technology - Vietnam National University HCM) đã đạt Giải nhì

Hà Văn Hoàng - 21520033 thuộc team UIT.Excalibur (University of Information Technology - Vietnam National University HCM) đã đạt Đồng hạng 3

 Phan Trường Trí - 21520117 thuộc team UIT.Excalibur (University of Information Technology - Vietnam National University HCM) đã đạt Đồng hạng 3

Lê Nhật Huy - 20520056 thuộc team UIT.Excalibur (University of Information Technology - Vietnam National University HCM) đã đạt Đồng hạng 3

Trần Hoài An - 21520001 thuộc team UIT.AHA (University of Information Technology - Vietnam National University HCM) đã đạt Đồng hạng 3

 Nguyễn Trần Việt Anh - 21520006 thuộc team UIT.AHA (University of Information Technology - Vietnam National University HCM) đã đạt Đồng hạng 3

 Huỳnh Đặng Vĩnh Hiền - 21520029 thuộc team UIT.AHA (University of Information Technology - Vietnam National University HCM) đã đạt Đồng hạng 3

Đoàn Anh Dũng - 19520053 thuộc team UIT.PDP (University of Information Technology - Vietnam National University HCM) đã đạt Đồng hạng 3

Đinh Thành Phát - 21520083 thuộc team UIT.PDP (University of Information Technology - Vietnam National University HCM) đã đạt Đồng hạng 3

Phan Doãn Thái Bình - 20520043 thuộc team UIT.PDP (University of Information Technology - Vietnam National University HCM) đã đạt Đồng hạng 3

 Những thành quả trên là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn sinh viên và ban huấn luyện viên. Chúc mừng tất cả các bạn đã xuất sắc có được những giải thưởng danh giá làm rạng danh UIT. 

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/154808901278325/posts/4955437047882129/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin