Skip to content

BẬT MÍ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC LỚN NHẤT NĂM TẠI UIT

Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2021 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ. Hội nghị cũng góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ, qua đó tuyển chọn các công trình xuất sắc tham gia cuộc thi NCKH sinh viên các cấp. Đặc biệt, Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu năm 2021 còn nhằm kỷ niệm một sự kiện quan trọng chính là Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM.

Sau thời gian chuẩn bị, và thay đổi kế hoạch, chương trình Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021 của trường Đại học Công nghệ thông tin chính thức diễn ra vào lúc 18hh00 đến 21h00 ngày 8/6/2021. Hội nghị được diễn ra trên phần mềm Microsoft Teams. Mã Code 1g0g71e.

Mọi thông tin chi tiết về hội nghị xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin