Skip to content

Buổi gặp mặt Sinh viên khóa 2021 và lãnh đạo Nhà trường

Chương trình "Buổi gặp mặt Sinh viên khóa 2021 và lãnh đạo Nhà trường" là hoạt động nhằm giúp nhà trường lắng nghe trực tiếp những đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên năm 1 sau một thời gian học tập và rèn luyện tại UIT. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ định hướng kế hoạch học tập trong thời gian tới cho các bạn sinh viên năm 1 (khóa 2021).

Chương trình sẽ diễn ra vào:

Thời gian: 10:30 - 11:30 ngày 19/01/2022 (Thứ 4)

Địa điểm: trực tuyến tại MS Teams

Thành phần tham dự: tất cả sinh viên năm 1 (khóa 2021)

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/4711431725615997

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin