Skip to content

Các loại học bổng, chính sách dành cho sinh viên UIT

1/ Học bổng khuyến khích học tập theo quy định tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP.

2/ Học bổng trong nước, học bổng từ doanh nghiệp

- Học bổng ROSEN

- Học bổng Pony Chung: 600 USD/suất

- Học bổng Vừ A Dính

- Học bổng Mobifone

- Học bổng Kumho Asiana

- Học bổng Thịnh Trí Tài của Cathay...

- Học bổng cty KMS, VNG, Fujinet....

- Học bổng Tân sinh viên của BIDV, Vietcombank

3/ Học bổng hỗ trợ

- Học bổng UIT Anti-Covid-19

- Học bổng Tự tin đến trường....

4/ Chế độ, chính sách

- Miễn, giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ.

- Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số: Căn cứ thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học,

- Vay ưu đãi để học tập tại ĐHQG-HCM, lãi suất 0%...

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/pfbid0Q8tZsmuKjsKwUN1JrUHu9b8Jpr2VLuSYw247KK5Rs1o88yQZS57bpxfmA1DhTZhal

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin