Skip to content

CÁCH VIẾT MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Phòng thí nghiệm An toàn Thông tin UIT chia sẻ với các bạn sinh viên cách để viết một bài báo khoa học cho người mới bắt đầu. 

Một câu hỏi thông thường là tại sao các nhà khoa học phải viết bài báo khoa học? Có nhiều lý do, có thể là để đóng góp kiến thức trong một lĩnh vực chuyên môn, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, báo cáo cho nhà tài trợ đã cung cấp tiền nghiên cứu, hoặc để trở nên nổi tiếng,… Trong nhiều lý do, lý do quan trọng nhất để viết bài báo khoa học là thông tin vì thông tin hiệu quả là sức sống cho khoa học phát triển.

Bạn đang quan tâm cấu trúc bài báo bao gồm những phần nào, cách trình bày mỗi phần ra sao, cách dùng Thì trong tiếng Anh ở bài báo khoa học như thế nào? Tài liệu này có thể cung cấp một góc nhìn đơn giản và dễ hiểu cho người mới bắt đầu tập viết một bài báo khoa học.

Thông tin về bài báo hướng dẫn:

F.Ecarnot, M.-F.Seronde, R.Chopard, F. Schiele, N. Meneveau, "How to write a scientific article: A step-by-step guide for beginners",  

Publisher: ELESVIER (2015)

Đọc toàn văn ở đây: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1878764915001606

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin