Skip to content

Cập nhật thông báo về việc trả giấy tờ/giấy xác nhận trong thời gian SV không đến Trường do dịch Covid-19

Vào ngày 15/7/2021, trường Đại học Công nghệ Thông tin đã cập nhật thông tin về việc trả giấy tờ, giấy xác nhận cho sinh viên như sau:

  • Do khu phố 6, phường Linh Trung (nơi UIT trú đóng) bị cách ly y tế, phong toả nên P.CTSV sẽ không thể in và đóng dấu GXN cho các bạn đến hết ngày 28/7/2021.
  • Sinh viên cần gấp giấy tờ và  giấy xác nhận có thể đề nghị phòng Công tác Sinh viên xác nhận qua email hoặc qua điện thoại của lãnh đạo phòng.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/Mhq2gcv512dfOz

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin