Skip to content

Chiêu sinh khóa đào tạo Phương pháp Nghiên cứu Khoa học chuẩn quốc tế online - khóa tháng 10/2022

Ngày khai giảng: 31/10/2022

Hạn chót ghi danh và đóng học phí: trước 28/10/2022

Thời gian học: Từ 18g00 – 20g00, thứ 2/4/6.

Hình thức: Trực tuyến

Thời lượng buổi học là 10 buổi. Cuối khóa học viên được cấp Giấy Chứng nhận (GCN) hoàn thành khóa học.

Links đăng ký: https://bit.ly/dangkyPPNCKHCQT

Thông tin chi tiết: http://khoahoctre.com.vn/chieu-sinh-khoa-dao-tao-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-chuan-quoc-te-online-khoa-thang-10-2022

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin