Skip to content

Chuẩn bị cho Lễ khai khóa 2012 và khánh thành KTX sinh viên ĐHQG Tp.HCM

Ngày 21/10/2012, Đại học Quốc gia Tp.HCM  sẽ tổ chức lễ khai khóa năm học 2012 và khánh thành Ký túc xá sinh viên TP. Hồ Chí Minh tại ĐHQG-HCM.

Đây là một sinh hoạt văn hóa  cho thấy sự quan tâm và đầu tư  to lớn của Đảng và Nhà nước đối với ĐHQG-HCM và nền giáo dục đại học Việt Nam;  đồng thời, từng bước hình thành văn hóa ĐHQG-HCM qua việc tổ chức  Ngày hội Khai khóa hàng năm.

Hiện nay Ban tổ chức lễ khai khoá và lễ khánh thành ký túc xá,  các tiểu ban đặc trách về lễ khai khóa, lễ khánh thành KTX,  lễ tân, và tiểu ban truyền thông báo chí đã hoàn tất các nội dung quan trọng.

Công tác truyền thông về Lễ khai khóa 2012 và Khánh thành khu B KTX ĐHQG-HHCM cũng đang được triển khai đến các trường thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

Được biết, trong Lễ khai khóa và Khánh thành KTX ĐHQG-HCM  này, có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Thành uỷ-UBND TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đến tham dự.

Trước thềm Lễ khai khoá,  BCS Đoàn ĐHQG-HCM sẽ  tổ chức Hội trại chào mừng  sự kiện quan trọng này vào tối thứ bảy ngày 20/10/2012.

Nguồn: http://www.vnuhcm.edu.vn/?ArticleId=0243c30d-2e97-40c2-b7cd-ed21504d5fde