Skip to content

Chúc mừng nhóm sinh viên đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RICE2021 (Research in Intelligent Computing in Engineering)

Bài báo: "A Blockchain-based Secured and Privacy-Preserved Personal Healthcare Record Exchange System" do sinh viên Thạch Cảnh Nhựt và Phan Đặng Trúc Quyên thực hiện. Bài báo nhận được sự hướng dẫn của giảng viên TS.Phan Văn Hậu.

Nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng một nền tảng chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh một cách an toàn và đảm bảo quyền riêng tư bằng chuẩn hồ sơ điện tử FHIR và công nghệ Blockchain. Các thử nghiệm và phân tích chỉ ra rằng cách tiếp cận này có thể giảm chi phí thời gian cho việc truy xuất và cấp quyền truy cập vào thông tin y tế của bệnh nhân để hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh chóng trong quá trình chẩn đoán vật lý.

Xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Phạm Văn Hậu, Thầy Phan Thế Duy, các anh chị Phòng thí nghiệm An toàn thông tin và các thành viên trong nhóm đã đồng hành cùng các bạn trong quá trình nghiên cứu và công bố bài báo khoa học quốc tế.

Thông tin chi tiết:https://www.facebook.com/UIT.Fanpage

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin