Skip to content

[Chuỗi video học tập] Giải tích - Bài tập - Tuần 4

Giải tích tuần 4 tiếp tục sứ mệnh giải cứu bạn khỏi nỗi sợ Giải tích sẽ mang đến kiến thức về: Chuỗi số, Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số  (Tiêu chuẩn Maclaurin - Cauchy, Tiêu chuẩn so sánh, Tiêu chuẩn d’Alembert). Chỉ 20 phút mà bạn đã có thể nắm bắt kiến thức lý thuyết Chuỗi số và giải các ví dụ liên quan thì quá là tuyệt vời.

Thời gian và nội dung video:

00:00 - 00:10 : Intro

00:10 - 02:35 : LT Chuỗi số

02:35 - 04:00 : BT Đánh giá sự hội tụ của chuỗi số

04:00 - 05:00 : Chuỗi số dương

05:00 - 20:25 : LT Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số + BT

20:25 - 20:31 : Outro

Đừng quá lo lắng vì kỳ thi giữa kỳ sắp diễn ra, chúng ta chỉ cần học tập chăm chỉ, lắng nghe thầy cô giảng bài và ôn tập kiến thức một cách kỹ càng thì kết quả sẽ như mong đợi thôi nè 

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTHTTT/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin