Skip to content

Chương trình tập huấn “Tài chính căn bản và Pitching”

Chương trình tập huấn “ Tài chính căn bản và Pitching” là chương trình tập huấn riêng biệt dành cho Top 10 Bảng Sinh viên & TOP 10 Bảng Phổ thông tại Vòng 5 – Tỏa sáng Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2021. Chương trình nhằm giúp các nhóm dự án có cái nhìn tổng quan về các khía cạnh tài chính trong việc vận hành dự án và cách thức pitching gọi vốn.

1. Nội dung chương trình tập huấn:

Tổng quan về tài chính doanh nghiệp;

Vốn khởi nghiệp;

Định giá doanh nghiệp khởi nghiệp:

  • Phương pháp định giá doanh nghiệp khởi nghiệp khi gọi vốn

  • Các nhân tố chính ảnh hưởng đến việc định giá

  • Nhà đầu tư tìm kiếm điều gì từ kế hoạch tài chính

Chia sẻ về cách thức pitching gọi vốn.

Bên cạnh đó, chương trình còn tạo cơ hội cho các bạn thí sinh thực hành và nhận những ý kiến đóng góp từ diễn giả và các đội thi khác.

2. Đối tượng:

 TOP 10 Bảng Sinh Viên & TOP 10 Bảng Phổ thông.

3. thời gian: 17.10.2021

4. Hình thức: Trực tuyến.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin