Skip to content

Công nhận kết quả đánh giá ĐRL sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021

Phòng Công tác sinh viên, trường Đại học Công nghệ Thông tin vừa ra thông báo công nhận kết quả đánh giá DRLSV học kỳ 1, năm học 2020-2021.

Theo đó, 6872 sinh viên UIT được xếp loại như sau:

  • Loại xuất sắc: 3025 sinh viên với tỷ lệ 44%
  • Loại tốt: 1441 sinh viên với tỷ lệ 21%
  • Loại khá: 1349 sinh viên tỷ lệ 19.6%
  • Loại trung bình: 994 sinh viên với tỷ lệ 14.5%
  • Loại yếu:  63 sinh viên với tỷ lệ 0.9%

Sinh viên xem chi tiết kết quả tại: https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/tracuu/drl

File đính kèm: 

PDF icon 278_qd_dhcntt06_05_2021_scan_qd.pdf

 

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin