Skip to content

CÔNG AN PHƯỜNG LINH TRUNG VÀ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ TẠI TRƯỜNG

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 giữa Bộ Giáo dục – Đào tạo với Bộ Công an hướng dẫn v/v phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngày 18/04/2013, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT): Công an Phường Linh Trung và Trường Đại học Công nghệ Thông tin  đã diễn ra Lễ ký kết “Quy chế phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại Trường ĐHCNTT giai đoạn 2013-2015”. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Trung tá  Huỳnh Tấn Long – Trưởng công an phường; đồng chí Trung tá Phạm Trọng Hiếu – Phó trưởng công an phường; PGS.TS Dương Anh Đức – Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ – Phó hiệu trưởng Nhà trường.  

Trường và công an phường sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, biện pháp phòng ngừa nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong việc chấp hành pháp luật; nắm được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm tự bảo vệ mình, bảo vệ nội bộ, bảo vệ chủ trương, chính sách của Đảng góp phần ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, các hành vi bạo lực trong học đường và mọi hành vi gây mất an ninh trật tự trong Nhà trường. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất hình thức trao đổi thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự sẽ được thực hiện thường xuyên theo định kỳ hàng quý. Trong trường hợp cần thiết lãnh đạo Nhà trường và Ban chỉ huy Công an phường họp đột xuất để cùng giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự mang tính cấp bách.

Định kỳ hàng quý, hai bên cùng tập hợp thông tin, đánh giá tình hình liên quan đến an ninh trật tự, trao đổi thông tin để kịp thời đề ra biện pháp giải quyết; mỗi 6 tháng tổ chức giao ban và cuối năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp. 

can 1

can 2

Kết thúc buổi lễ, thay mặt Nhà trường, PGS.TS Dương Anh Đức đã cảm ơn sự quan tâm của công an phường Linh Trung trong thời gian qua và mong muốn hai đơn vị ngày càng gắn bó hơn nữa trong công tác phối hợp nhằm xây dựng một môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất cho sinh viên, cán bộ viên chức trong Trường nói riêng và khu đô thị ĐHQG-HCM nói chung.