Skip to content

Đăng ký mua giáo trình Ebook và tài khoản bài tập Online (đợt 2)

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo sinh viên các lớp Anh văn đăng ký mua giáo trình Ebook và tài khoản bài tập Online (đợt 2). Trung tâm sẽ cố gắng gửi tài khoản học cho các bạn sớm nhất tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid nên thời gian nhận tài khoản qua email có thể chậm hơn dự kiến mong các bạn sinh viên thông cảm. Các bạn sinh viên theo dõi email thường xuyên nhé.

Đợt đăng ký từ ngày 01/10/2021 đến ngày 18/10/2021.

Đăng ký tại form:https://forms.gle/uSe4RTsPyzMbR37q6

Thông báo chi tiết: http://celuit.edu.vn/thong-bao-dang-ky-mua-giao-trinh...

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin