Skip to content

Đăng ký nhận học bổng ngoài ngân sách HKII NH 2020-2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 và quy chế 89 về quy trình cấp xét học bổng, phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc đăng ký nhận học bổng ngoài ngân sách đợt học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Danh sách đăng ký học kỳ I năm học 2020 - 2021 đã được thông báo tại: https://forum.uit.edu.vn/node/547836

Học bổng ngoài ngân sách là học bổng do công ty, doanh nghiệp tài trợ cho sinh viên. Sinh viên đăng ký học bổng ngoài danh sách cần lưu ý:

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/8/2021

- Đối tượng: tất cả sinh viên trường có nguyện vọng nhận học bổng ngoài ngân sách. Sinh viên đã nhận các loại học bổng khác trong năm học 2020 - 2021, sinh viên đã đăng ký ở học kỳ I năm học 2020 - 2021 cũng có thể tiếp tục đăng ký link này.

Quy trình cấp xét học bổng ngoài ngân sách (căn cứ công văn 89):

  • Bước 1: Phòng Công tác Sinh viên  ban hành thông báo, tổng hợp đăng ký nhận học bổng của SV, công khai danh sách sinh viên đăng ký xét học bổng.

  • Bước 2: Phòng Công tác Sinh viên nhận thông tin học bổng từ nhà tài trợ, thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin sinh viên, họp Hội đồng xét chọn dựa trên danh sách sinh viên đăng ký học bổng ở bước 1.

  • Bước 3: Phòng Công tác Sinh viên công bố danh sách SV được nhận học bổng dự kiến

  • Bước 4: Phòng  Công tác Sinh viên thông báo kết quả học bổng trên các kênh thông tin.

 Link tham khảo nội dung quy chế 89 https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quy...-nhan-hoc-bong

Link đăng ký học bổng ngoài ngân sách: https://forms.gle/1n3WxFeTm1VdfHK58

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại topic này https://forum.uit.edu.vn/node/551376 

Thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/2axbSpDrAzliIM

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin