Skip to content

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỘI TÌNH NGUYỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19, nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống đại dịch, Đoàn – Hội trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức hoạt động tình nguyện UIT Safe với nhiệm vụ quản lý trật tự và đo thân nhiệt cho sinh viên, khách khi ra vào trường.

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 04/05 đến 15/05/2021 (trừ các ngày Chủ Nhật). Mỗi ngày sẽ có 4 ca trực như sau:

+ Ca 1: Từ 7g00 đến 9g00

+ Ca 2: Từ 9g00 đến 11g30

+ Ca 3: Từ 11g30 đến 14g00 

+ Ca 4: Từ 14g00 đến 16g30

Sinh viên tham gia đăng ký tại link: https://forms.gle/mTVCKUFD5CX5jfJc9

Đăng ký đội UIT Safe sinh viên viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

- Sinh viên tham gia được tính điểm rèn luyện như hoạt động tình nguyện lớn của Trường.

- Được công nhận Tình nguyện tốt trong danh hiệu Sinh viên 5 tốt nếu hoàn thành ít nhất 5 ngày trực.

- Được ưu tiên xét học bổng khuyến khích theo quy định của Trường.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/tuoitre.uit/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền Thông trường Đại học Công nghệ Thông tin