Skip to content

Đăng ký xét hồ sơ Sinh viên 5 Tốt cấp khoa

Sinh viên 5 Tốt cấp khoa là danh hiệu dành cho các sinh viên hệ Chính quy của trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG - HCM các khóa 2016, 2017, 2018, 2019.

5 tiêu chuẩn xét danh hiệu Sinh viên 5 Tốt:

  1. Đạo đức tốt
  2. Học tập tốt
  3. Thể lực tốt
  4. Tình nguyện tốt 
  5. Hội nhập tốt

Thời gian hoàn thành bản khai từ ngày 30/11 - 7/12/2020.

Link đăng ký: https://bit.ly/3o5Z24J


Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin