Skip to content

Danh sách báo cáo Khóa luận tốt nghiệp HK 2 năm học  2020-2021 của CTTT, CLC, CQĐT ngành Hệ thống Thông tin

Khoa Hệ thống thông tin gửi danh sách sinh viên CTTT, CLC và CQĐT ngành Hệ thống Thông tin báo cáo khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

 • Khoa Hệ thống thông tin tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo hình thức  online.

 • Sinh  viên báo cáo Khóa luận tốt nghiệp qua hệ thống Microsoft Teams cho hội đồng

 • Sinh viên báo cáo online theo đúng buổi báo cáo của hội đồng (thông tin danh sách theo file đính kèm).

 • Các sinh viên cùng hội đồng sẽ được vào trong cùng một group (thông tin code vào group trong file đính kèm).

Thời gian báo cáo:

 • CTTT: Sáng thứ 4 ngày 21/7/2021

 • CQĐT: Cả ngày thứ 4 ngày 21/7/2021

 • CLC: Cả ngày thứ 5 ngày 22/7/2021

Sinh viên lưu ý:

 • Sinh viên có thể xem topic hỗ trợ học trực tuyến trên Microsoft Teams theo link: https://forum.uit.edu.vn/node/542392

 • Sinh viên chuẩn bị sẵn sàng trước giờ báo cáo và chọn môi trường yên tĩnh, thuận tiện để báo cáo được tốt.

 • Sinh viên chú ý trang phục khi bảo vệ online lịch sự như khi bảo vệ offline

 • Sinh viên theo dõi thông báo trên website Khoa để có thông tin mới.

 • Mọi thắc mắc, khó khăn về việc báo cáo liên hệ thầy Sang : để được hỗ trợ

File đính kèm: 

Mọi thông tin chi tiết xem tại:  https://bom.to/P6OAdp9CePAVpy

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin