Skip to content

Danh Sách Hội Đồng Chấm Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2020 - 2021- Khoa Công nghệ Phần mềm

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách hội đồng chấm báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:

  • Thời gian: 8h00 ngày 28/07/2021.

  •  Hình thức: Online trên MS Team

 DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.L21.PMCL: https://bom.to/7CX0riw7QgADp0

DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.L21: https://bom.to/3tq2ILcg4URHc9

Sinh viên vui lòng nộp báo cáo thực tập lên MS Team trước khi báo cáo ngày (trước 27/07/2021). Đặt tên theo định dạng: <STT trong danh sách>. <MSSV>_<Họ tên>  (Ví dụ: 2. 18521234_NguyenVanA)

Mã MS Team cho từng hội đồng

  • Hội đồng 1: k6870zz

  • Hội đồng 2: nmdm68y

  • Hội đồng 3: yshb4z7

  • Hội đồng 4: 8uj8gd5

  • Hội đồng 5: ustgreb

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/01bPLVr89GeGPJ

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin