Skip to content

Danh Sách Hội Đồng Chấm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2020 - 2021 Công nghệ Phần mềm

Khoa Công nghệ Phần mềm trân trọng thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 như sau:

  • Thời gian: ngày 22/07/2021

  • Hình thức bảo vệ: online trên MS Team

 Các bạn vui lòng nộp báo cáo khóa luận bản cập nhật cuối cùng lên MS Team trước khi bảo vệ KLTN 1 ngày (trước 21/07/2021).

Danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 : https://drive.google.com/file/

Sinh viên xem mã MS Team cho từng hội đồng

Hội đồng 1: ol3d8mz

Hội đồng 2: omubuql

Hội đồng 3: 69m6r5u

Hội đồng 4: 3tai2yx

Hội đồng 5: uu40qva

Hội đồng 6: b4pjc7e

Hội đồng 7: bi2wkl1

Hội đồng 8: gcrndtc

Hội đồng 9: 68efew3

Hội đồng 10: dsfugu1

Hội đồng 11: 4mxfegw

Hội đồng 12: df03320

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/zuv2wFTtiX1L1L

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin