Skip to content

Danh sách sinh viên chưa bổ sung hồ sơ mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên chưa bổ sung hồ sơ mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021.

Danh sách như sau:

  1. Nguyễn Thế Đăng - 17520320 lớp ATCL 2017

  2. Lê Thanh Minh - 21520063 lớp KHMT2021

  3. Vũ Duy Hải - 21520812 lớp KHMT2021

  4. Vũ Nam Phương - 21521315 lớp KHCL2021.1

  5. Trịnh Bảo Huy - 21521785 lớp KHBC2021

  6. Huỳnh Triều Vỹ - 21521792 lớp KHBC2021

  7. Trần Anh Tiến - 21522672 lớp MMCL2021

  8. Hoàng Vĩnh Nam - 21522853 lớp KHBC2021

 

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc về việc bổ sung hồ sơ.

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai TK1 (theo mẫu và điền đầy đủ ở Bảng thông tin thành viên). File tờ khai: mau_to_khai_tk1.doc

- Bản scan sổ hộ khẩu (tất cả các trang)

- CMND

Sinh viên gửi về Phòng CTSV: trước 11 giờ 30 ngày 08/10/2021 (thứ 6).

Nếu sau thời gian này, sinh viên không nộp hồ sơ bổ sung sẽ xem như từ chối tham gia BHYT 3 tháng cuối năm 2021 ở Trường.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/5vQnOs

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin