Skip to content

Danh sách sinh viên dự kiến nhận giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” đợt 1 năm 2022

Văn phòng thân gửi các bạn danh sách sinh viên dự kiến nhận giải thưởng "Sinh viên Tài năng chạm tới đỉnh cao", đợt 1 năm 2022.

Hội đồng xét giải thưởng nhận phản hồi, khiếu nại của SV từ hôm nay đến hết ngày 02/10/2022 (Chủ nhật) thông qua email của VP các CTĐB (vpdb@uit.edu.vn). Sau thời gian trên, Hội đồng sẽ không xử lý các phản hồi, khiếu nại có liên quan.

- Ngành Khoa học Máy tính:

Lê Nhật Huy: Giải Đặc biệt

Huỳnh Đặng Vĩnh Hiền: Giải thưởng A

Hà Văn Hoàng: Giải thưởng B

Phan Trường Trí: Giải thưởng B

Hứa Thanh Tân: Giải thưởng B

Phan Trọng Nhân: Giải thưởng C

Nguyễn Tư Thành Nhân: Giải thưởng C

Cao Văn Hùng:Giải thưởng C

Lê Phước Vĩnh Linh: Giải thưởng C

Nguyễn Vĩnh Hưng: Giải thưởng C

Nguyễn Hoàng Thuận: Giải thưởng C

- Ngành An toàn Thông tin

Phan Vĩnh Khang: Giải thưởng A

Tô Đỉnh Nguyên: Giải thưởng B

Phan Quang Khải: Giải thưởng B

Phan Hoàng Tuấn: Giải thưởng B

Nguyễn Đạt Thịnh: Giải thưởng C

Lê Mậu Anh Phong: Giải thưởng C

Võ Nguyên Chương: Giải thưởng C

Nguyễn Hữu Dương: Giải thưởng C

Nguyễn Phạm Lâm Duy: Giải thưởng C

Lê Thanh Duẩn: Giải thưởng C

Giải thưởng được trao cho từng cá nhân theo từng đợt xét với các mức và số lượng giải thưởng như sau:

- Giải Đặc biệt - 100 triệu đồng (1 giải/ngành)

- Giải A - 60 triệu đồng (1 giải/ngành)

- Giải B - 30 triệu đồng (3 giải/ngành)

- Giải C - 20 triệu đồng (6 giải/ngành).

Thông tin chi tiết: https://oep.uit.edu.vn/vi/tb-ket-qua-du-kien-sv-nhan-giai-thuong-sv-tai-nang-cham-toi-dinh-cao-dot-1-nam-2022?fbclid=IwAR2As9uBEZyldy-Xzd7c3ZZUwueGJNmIZWMTzetX_XA04hHrYYIrCNa3ICw

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin