Skip to content

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 của tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện Công văn số 653/ĐHQG-KHCN ngày 21 tháng 4 năm 2014 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Vĩnh Long năm 2015, Trường ĐH CNTT thông báo đến toàn thể Quý Thầy/Cô như sau:

Việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh cần bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và các yêu cầu thực tiễn đặt ra tại địa phương, nhằm khai thác tốt các nguồn lực, tạo bước đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phục vụ thiết thực các mục tiêu và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của Tỉnh.

Các đề xuất đề tài, dự án KHCN tỉnh Vĩnh Long năm 2015 xin gửi về các địa chỉ sau trước ngày 30/5/2014 (Văn bản giấy và file điện tử)

1. Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long-Số 111 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Email: qlkhvinhlong2012@gmail.com, Điện thoại: 0703.827201;

2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, Email: khcn@vnuhcm.edu.vn, Điện thoại: 0837242160+1363;

3. Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN, Trường ĐH CNTT, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, Email: qlkh@uit.edu.vn, Điện thoại: 0837252002+115.

 Download

Thông báo đề xuất

Phiếu đề xuất

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN