Skip to content

ĐHQG-HCM tổ chức chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị Đại học

Ngày 15/9, tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, 61 cán bộ quản lý của ĐHQG-HCM đã được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị để chuẩn bị tham gia chương trình nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, quản lý tại ĐH Indiana (Hoa Kỳ) thuộc Dự án hợp tác đổi mới giáo dục PHER.
PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG-HCM, cho biết chương trình bồi dưỡng này nhằm trang bị kiến thức nền tảng về quản trị đại học, chính sách tự chủ, mô hình tài chính bền vững trong bối cảnh tự chủ đại học.
Ông hy vọng, qua chương trình, các cán bộ quản lý của ĐHQG-HCM sẽ hình dung rõ hơn về những thách thức trong quản trị đại học hiện nay. Từ đó có thêm công cụ, phương pháp phù hợp để xây dựng kế hoạch chiến lược, quản lý tài chính, nguồn nhân lực, tăng cường liên kết giữa đại học và doanh nghiệp…
Chương trình được tổ chức trong một ngày, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Lê Quang Minh - nguyên Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, qua chuyên đề “Các thách thức quản trị đại học hiện nay” và PGS.TS Phan Thanh Bình - nguyên Giám đốc ĐHQG-HCM, với chuyên đề “Quản lý/Lãnh đạo đại học. Anh là ai?”.
Được biết, vào ngày 17/9 và dự kiến vào giữa tháng 10, 2 đoàn cán bộ đầu tiên của ĐHQG-HCM sẽ sang Hoa Kỳ tham gia chương trình của Dự án PHER.
 
Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin