Skip to content

Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên UIT nhận được các danh hiệu khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp, công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố năm học 2021 - 2022

Chúc mừng Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên UIT nhận được các danh hiệu khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp, công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố năm học 2021 - 2022

- Đoàn Trường nhận Bằng khen của Thành Đoàn TP.HCM dành cho đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Năm học 2021-2022.

- Hội Sinh viên Trường nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dành cho đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Dẫn đầu cụm thi đua Năm học 2021-2022. Hội sinh viên UIT đã giữ vững danh hiệu này 5 năm liên tiếp.

Đồng chí Nguyễn Thành Hiệp, Bí thư Đoàn trường nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Xin chúc mừng tập thể Đoàn-Hội UIT

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/pfbid0NQ5eHF8RuKvhG23HUZPGAQGMeoxXJ861p9iw5xRdRCHfKB638t6aqptW8PqWY9Hcl

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin