Skip to content

Gần 11% SV UIT có Học bổng Khuyến khích học tập dựa vào thành tích học tập ở Học kỳ 1 năm học 2020-2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thống báo đến các bạn sinh viên về Học bổng Khuyến khích học tập dựa vào thành tích học tập ở Học kỳ 1 năm học 2020-2021 có gần 11%. Giá trị tối thiểu là học phí học kỳ 1 mà SV đã đóng ở Học kỳ 1.

 - Đối với học bổng hỗ trợ học tập (Loại khuyến khích): sẽ được chuyển vào học phí của sinh viên.

- Đối với học bổng Khá, Giỏi, Xuất sắc: sẽ được chuyển vào tài khoản sinh viên cung cấp.

Danh sách xem tại: https://forum.uit.edu.vn/node/551057

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin