Skip to content

Học bổng Cao học dành cho sinh viên các nước ASEAN

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN  có nhận được thông báo của Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh  về Học bổng Cao học dành cho sinh viên các nước ASEAN và các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng - "KKU Scholarship for ASEAN and GMS Countries' Personal of Academic Year 2012" của Trường Đại học Khon Kaen - Khon Kaen University (KKU), Thái Lan. Thông tin chi tiết như sau:
• Số lượng học bổng năm 2012: 5-10 học bổng

• Các chương trình học quốc tế tại KKU: thông tin đính kèm 
• Các loại học bổng: (Thông tin đính kèm-Article 5)
- Loại 1: Học bổng toàn phần.
- Loại 2: Học bổng bán phần dành cho sinh viên nhận được nguồn hỗ trợ từ một tổ chức khác.
- Loại 3: Học bổng bán phần dành cho sinh viên nhận được nguồn hỗ trợ từ các Khoa thuộc KKU.
• Điều kiện tham dự: 
- Ứng viên có quốc tịch một trong các nước thuộc khối ASEAN hoặc các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng (Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây Trung Quốc). Nếu sinh viên không mang quốc tịch của các quốc gia kể trên, ứng viên phải là thành viên của các trường đại học có thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với KKU trong đó có các thỏa thuận hợp tác học bổng.
- Ứng viên phải được tổ chức/trường học chủ quản chấp thuận cho ứng viên tham gia học tập tại KKU bằng văn bản.
-Ứng viên phải đạt đủ các điều kiện cần thiết phù hợp để theo học các chuyên ngành cụ thể tại KKU.
• Hồ sơ đăng ký bao gồm: (Thông tin đính kèm-Article 8)
- Hai (2) bản chính của đơn đăng ký (xem và tải về tại địa chỉ: www.kkuinter.kku.ac.th – topic:scholarship for staff)
- Bản điểm (bản chính hoặc bản sao có chứng nhận sao y bản chính)
- Thư chấp thuận của tổ chức/trường học chủ quản.
- Bản sao bảng điểm TOEFL/IELTS (tùy chương trình yêu cầu)
- Bản sao giấy chứng nhận các nguồn tài trợ/ học bổng từ các tổ chức khác (cả trong nước và quốc tế) có ghi rõ số tiền và loại hình hỗ trợ mà ứng viên đang và sẽ nhận (nếu có).
- Bản sao Bản Ghi nhớ Thoả thuận với KKU (dành cho các ứng viên đến từ các trường có ký bản Ghi nhớ Thoả thuận hợp tác với KKU)
- Lưu ý: Nếu ứng viên không cung cấp đủ các hồ sơ như yêu cầu (đặc biệt là thông tin về các nguồn học bổng khác), hồ sơ đăng ký sẽ xem như không hợp lệ. 
• Điều kiện xem xét hồ sơ: (Chi tiết xem tại văn bản đính kèm – Article 9)
• Điều kiện duy trì học bổng: (Chi tiết xem tại văn bản đính kèm – Article 10)
• Thời gian: 
- Hạn đăng ký: 30/3/2012
- Ngày thông báo kết quả: 11/5/2012
- Hạn chót để ứng viên xác nhận đồng ý tham gia chương trình: 18/5/2012
• Hồ sơ đăng ký xin gửi về:

International Relations Office
Khon Kaen University
4th floor, Academic Center Building
123 Mittraphab Road, Muang Khon Kaen
Khon Kaen 40002

Lưu ý: Ưu tiên cho hồ sơ có thư đề cử của lãnh đạo trường/ cơ quan chủ quản.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN thông báo đến Quý Thầy/Cô, Anh/chị có quan tâm đăng ký tham gia.

Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN

File đính kèm