Skip to content

Hội nghị cán bộ Thư viện ĐHQG-HCM năm 2023

Ngày 11/3, tại Khu du lịch Bến Xưa, Quận 12, TPHCM đã diễn ra Hội nghị cán bộ Thư viện ĐHQG-HCM 2023

Hội nghị quy tụ gần 80 đại biểu đến từ tất cả các Thư viện thành viên trong hệ thống. Đặc biệt, Hội nghị được đón tiếp quý Thầy Cô nguyên là lãnh đạo Thư viện Trung tâm, nguyên lãnh đạo các thư viện thành viên và Ban giám đốc của Cty D&L là đơn vị tài trợ chính cho Hội nghị lần này

* Nội dung chính tại Hội nghị:

 - Lãnh đạo Thư viện Trung tâm báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động của Hệ thống Thư viện

 - Tham luận: "Chia sẻ về vai trò của thư viện và cán bộ thư viện trong kỷ nguyên số", diễn giả: lãnh đạo Cty D&L.

 - Thảo luận chung

 - Chương trình hoạt động nhóm (team building)

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 13 giờ 00 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Mọi thông tin chi tiết xem tại: http://thuvien.uit.edu.vn/News/NewDetail/hoi-nghi-can-bo-thu-vien-dhqg-hcm-nam-2023

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin