Skip to content

Hội nghị tổng kết, đánh giá 5 năm (2015 - 2019) công tác đảm bảo chất lượng

Sau 5 năm kể từ khi tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm (2012-2015) thực hiện các hoạt động khảo sát các bên liên quan, song song đó các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng cấp CSGD và CTĐT cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, phát huy những điểm mạnh đồng thời đề ra kế hoạch hành động để khắc phục những vấn đề còn tồn tại, ngày 23/6/2020, Trường ĐHCNTT thực hiện tổng kết, đánh giá tổng thể công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giai đoạn 2015-2019.

Thời gian Hội nghị:  8h00-11h00 Thứ 3, ngày 23/6/2020

Địa điểm: Hội trường E, Trường ĐHCNTT.

Kính mời Quý thầy/cô Cán bộ, Giảng viên, và các bạn Sinh viên Trường ĐHCNTT tham dự Hội nghị.