Skip to content

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức học trực tuyến dành cho sinh viên. 

Phòng Công tác Sinh viên đã cung cấp hướng dẫn sử dụng phần mềm học trực tiếp tại: https://banqlcs.uit.edu.vn/hdsd-giang-day-truc-tuyen-tren...

Sinh viên download tại địa chỉ: https://teams.microsoft.com/downloads (Hiện tại Microsoft Teams đã hỗ trợ cho Windows, Mac, IOS, Android). Ngoài ra sinh viên có thể sử dụng trực tiếp trên web tại địa chỉ: https://teams.microsoft.com

Tài khoản đăng nhập của sinh viên có dạng <mssv>@ms.uit.edu.vn . Nếu sinh viên không nhớ password thì gửi yêu cầu tại https://forum.uit.edu.vn/node/46086

Tất cả những vấn đề phát sinh trong quá trình học trực tuyến, sinh viên có thể góp ý hoặc kiến nghị tại https://forum.uit.edu.vn/node/542392

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin