Skip to content

Kết quả đăng ký lớp Nhập môn lập trình

Do số lượng sinh viên đăng ký quá nhiều mà cơ sở vật chất lớp học không đảm bảo nên nhà trường đã đóng link đăng ký lớp học Nhập môn lập trình.

Sinh viên xem kết quả lớp học tại link: https://bitly.com.vn/g6h3k0.

Nhà trường hy vọng sẽ sớm gặp các bạn đã đăng ký thành công tại lớp và hẹn các bạn chưa đăng ký đợt này vào các lớp học sau.

Mọi thông tin chi tiết về kết quả sinh viên xem tại:https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin.