Skip to content

Kết quả Trúng tuyển cử nhân Công nghệ Thông tin đợt 2 năm 2021 (Đào tạo từ xa)

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo kết quả trúng tuyển cử nhân nghệ thông tin đợt 2 năm 2021.

Sinh viên trúng tuyển có tra cứu kết quả trúng tuyển bằng cách nhập CMND/CCCD tại: https://tuyensinh.uit.edu.vn/tuyensinh/giaybao-nhaphoc?dien_tt=TXQM 

Sinh viên xác nhận nhập học từ ngày 19/11/2021 đến ngày 28/11/2021. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối học tại Trường. Hướng dẫn tại: https://www.citd.vn/hd-nhaphoc-dot2-2021/ 

Một lần nữa, xin được chúc mừng các bạn đã trúng tuyển và trở thành sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.citd.vn/trungtuyen-dttx-cntt-dot2-21/

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin