Skip to content

Kết quả vòng sơ khảo Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2021

Tại vòng sơ khảo Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2021, trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM có 2 đội là UIT.W3 và UIT.Underrated đoạt vé vào vòng chung khảo Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2021 với thành tích hạng 4 và 5 bảng miền Nam.

Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các thành viên tại Câu lạc bộ An toàn Thông tin Wanna.One

Thông tin thêm tại: https://quals.ascis.vn/scoreboard

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin