Skip to content

KHẢO SÁT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SV OEP VỚI CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Văn phòng các Chương trình đặc biệt thân gửi đến sinh viên nội dung khảo sát về chất lượng phục vụ, dịch vụ hỗ trợ sinh viên thuộc các chương trình đặc biệt.

Sinh viên tham gia khảo sát trong thời gian từ ngày 13/5 đến 25/5/2021 tại link thực hiện: https://forms.gle/TvBsd4Hiic2o7pP78.

Những ý kiến đánh giá, góp ý của các bạn là cơ sở để văn phòng đề xuất rường nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới.

Mọi thông tin chi tiết xem tại :https://www.facebook.com/hcmuit.oep/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin