Skip to content

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo nộp báo cáo Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.N21, SE121.N21.PMCL nộp báo cáo Đồ án 1 theo mẫu trong thư mục Biểu mẫu Đồ án 1&2 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 1 vào link sau trước ngày 06/07/2023.

Nộp báo cáo Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2022 - 2023

Định dạng tên file báo cáo : DA1_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.N21, SE122.N21.PMCL nộp báo cáo Đồ án 2 theo mẫu trong thư mục Biểu mẫu Đồ án 1&2 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 2 vào link sau trước ngày 06/07/2023.

Nộp báo cáo Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2022 - 2023

Định dạng tên file báo cáo : DA2_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Sau khi đã nộp file báo cáo Đồ án 1 và Đồ án 2 theo hướng dẫn, sinh viên ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào giờ hành chính ngày 06/07/2023 (sáng từ 8h00 - 11h00, chiều từ 13h30 - 14h30)

Mọi thông tin chi tiết xem tại: http://se.uit.edu.vn/vi/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/1517-thong-bao-hoc-vu/1517-thông-báo-nộp-báo-cáo-đồ-án-1-và-đồ-án-2-học-kỳ-2-năm-học-2022-2023.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin