Skip to content

Khoa Khoa học Máy tính chúc mừng Tiến sĩ mới của khoa

Khoa Khoa học Máy tính chúc mừng Tiến sĩ mới của khoa: Thầy Ngô Quốc Hưng

Đây là một vinh dự lớn và là niềm tự hào của cá nhân thầy cũng như toàn thể Khoa Khoa học Máy tính. 

Kính chúc thầy sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp nhất từ thành tích lần này và có những bước tiến sự nghiệp xa hơn nữa trong tương lai.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://cs.uit.edu.vn/2022/06/18/khoa-khoa-hoc-may-tinh-chuc-mung-tien-si-moi-cua-khoa/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin