Skip to content

Khoa Kỹ thuật Máy tính thông báo Kế hoạch thực hiện đồ án học kỳ 1 năm học 2021-2022 Hệ chính quy đại trà và Chất lượng cao

Trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, tính đến ngày 30/8/2021 số lượng sinh viên đăng ký 2 học phần đồ án như sau:

Học phần đồ án 1 (CE201) có:

  • 12 sinh viên hệ chính quy đại trà
  • 23 sinh viên hệ chất lượng cao

Học phần đồ án 2 (CE206) có:

  • 39 sinh viên hệ chính quy đại trà

  • 53 sinh viên hệ chất lượng cao 

Để thực hiện các môn học đồ án 1 và đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022, Khoa Kỹ thuật Máy tính thông báo đến quý thầy/cô và sinh viên kế hoạch cụ thể ở link: KTMT-TB ke hoach do an hoc ky 1 nam hoc 2021-2022.pdf

Sinh viên tự liên hệ và đăng ký đề tài với giảng viên qua email  từ ngày 11/9/2021- 22/9/2021

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/1JqBLZ

  • Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin