Skip to content

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông chúc mừng 3 cán bộ quản lý được Bổ nhiệm và Bổ nhiệm lại

Sáng ngày 3/10/2022, Trường ĐH CNTT – ĐH Quốc gia TP HCM đã tổ chức Lễ bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ quản lý tại Khoa MMT&TT.

Theo đó, ThS. Trần Thị Dung được bổ nhiệm vào vị trí Phó Trưởng Khoa MMT&TT; PGS. TS. Lê Trung Quân được bổ nhiệm lại vào vị trí Trưởng Bộ môn Mạng máy tính; và TS. Phạm Văn Hậu được bổ nhiệm lại vào vị trí Trưởng bộ môn An toàn thông tin.

Xin chúc mừng các thầy cô và hy vọng Khoa MMT&TT sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc trong thời gian tới.

Một số hình ảnh trong Lễ bổ nhiệm:

 ThS. Trần Thị Dung nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ Chủ tich Hội đồng Trường và Hiệu Trưởng

PGS. TS. Lê Trung Quân nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ Chủ tich Hội đồng Trường và Hiệu Trưởng

TS. Phạm Văn Hậu nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ Chủ tich Hội đồng Trường và Hiệu Trưởng

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://nc.uit.edu.vn/tin-tuc/hoat-dong/khoa-mmttt-chuc-mung-3-can-bo-quan-ly-duoc-bo-nhiem-va-bo-nhiem-lai.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin