Skip to content

Khoa MMT&TT thông báo đến SV v/v triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt  tháng 10 năm 2021

Các bạn sinh viên thực hiện NCKH và có bài báo khoa học vui lòng cung cấp thông tin để khoa thực hiện các thủ tục xét hỗ trợ và khen thưởng:

1. Sinh điền thông tin bài báo KH vào form đăng ký: https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA

2. Sinh viên sẽ nhận được email Response Receipt sau khi gửi fom đăng ký, thực hiện chuyển tiếp email này đến email của GVHD, các SV trong nhóm, VP Khoa ( ), Phòng CTSV ( ), Phòng ĐTĐH ( ), Phòng ĐTSĐH&KHCN ( ), VPĐB ( ) (nếu là SV các chương trình Chất lượng cao, Tài năng, Tiên tiến). Đây được xem như là đơn điện tử để các đơn vị liên quan xử lý.

Thời gian thực hiện: Đến ngày 20/10/2021

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ thầy Khánh Thuật ( ), cô Nhung ( )

Lưu ý: Mỗi bài báo khoa học chỉ được xét một lần. Do đó, các đồng tác giả là SV phải nộp hồ sơ của cùng một đợt xét.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin