Skip to content

Không gian chia sẻ với chủ đề “Tại sao người khác dễ dàng có được tình yêu, còn tôi thì không?” 

Không gian chia sẻ trường Đại học Công nghệ Thông tin là nơi để các bạn sinh viên chia sẻ những điều thầm kín, nơi thổ lộ nỗi lòng của sinh viên. Và kì này, WeTalk số 29 được tổ chức với chủ đề “Tại sao người khác dễ dàng có được tình yêu, còn tôi thì không?”. Buổi trò chuyện này nhằm giúp sinh viên thay đổi cách nhìn, thay đổi cách suy nghĩ, và thay đổi cách sống.

WeTalk sẽ được tổ chức vào lúc: 

  •  20:00 - 21:00, Thứ Sáu ngày 05/03/2021
  •  20:00 - 21:00, Thứ Ba ngày 09/03/2021

Tại: Microsoft teams (Mã code sẽ gửi qua email)           

Link đăng ký: https://forms.gle/LUxq2q6pJ8DS9zyMA

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin