Skip to content

Lưu ý công tác chăm lo Tết Nhâm Dần cho CBVC-NLĐ

Công đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh kính gửi đến Cán bộ, Viên chức - Người lao động Công văn số 03/CĐ-ĐHQG về lưu ý công tác chăm lo Tết Nhâm Dần cho CBVC-NLĐ.

Cán bộ, Viên chức - Người lao động xem chi tiết công tác chăm lo tại file đính kèm:

PDF icon so_03_ngay_7-01-2022_cong_van_luu_y_cong_tac_cham_lo_tet_2022.pdf

Tập tin mau_1_danh_sach_tang_qua_nhan_dip_tet_2022.docx

Tập tin mau_2_danh_sach_tang_ve_xe_ve_tau_ve_may_bay_nhan_dip_tet_2022.docx

Mọi thông tin chi tiết xem tại: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/cong-van-so-03cd-dhqg-ve-luu-y-cong-tac-cham-lo-tet-nham-dan-cho-cbvc-nld

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin