Skip to content

Mở đầu Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm học 2022-2023 với các chuyên đề hấp dẫn

Sáng ngày 15/9/2022, trường Đại học Công nghệ Thông tin mở đầu Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm học 2022-2023 với các chuyên đề hấp dẫn: 

- Giới thiệu về chính sách, điểm mới trong quy chế đào tạo

- Giới thiệu về chính sách, điểm mới trong quy chế công tác sinh viên, các chính sách hỗ trợ sinh viên

- Giới thiệu về Đào tạo song ngành của ĐHQG-HCM

- Giới thiệu về giải thưởng "Văn học trẻ ĐHQG-HCM"

- Chuyên đề kỹ năng

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/pfbid0443YSUYjbuiXwsYjtpQGLdBzduzXU4Vt1hoCdCNPwTJuwFFAKHxfgBNSH2GuzqiNl

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin