Skip to content

Mở link đăng ký Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka Lần thứ 23 năm 2021

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka là Giải thưởng cao quý dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên trên toàn quốc. Sinh viên hiện đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên toàn quốc đều có quyền đăng ký tham gia theo hình thức cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 05 sinh viên).

Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 01 hoặc nhiều đề tài/công trình. Mỗi đơn vị gửi tối đa 10 đề tài cho một lĩnh vực.

Riêng lĩnh vực Công nghệ thông tin, ĐH Công nghệ Thông tin được đăng ký tối đa 13 đề tài (Do năm 2020 có 01 đề tài đạt giải nhất)

Thời gian nộp đề tài:

– Đoàn trường và Phòng Đào tạo SĐH&KHCN sẽ tổ chức sơ tuyển để lựa chọn các đề tài tham gia vòng thi cấp thành.

– Các nhóm đăng ký và nộp thuyết minh đề tài trước ngày 10/09/2021 .

– Công bố kết quả xét duyệt: trước 20/09/2021.

– Đoàn trường hoàn chỉnh hồ sơ và nộp về Thành Đoàn: trước 25/09/2021

Các tác giả đăng ký tại form : https://forms.gle/XvnVDPvGzgu9H7ELA

Hướng dẫn đăng ký và chi tiết giải thưởng xem tại: https://tuoitre.uit.edu.vn/diem-tin/giai-thuong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-eureka-lan-thu-23-nam-2021.html

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin