Skip to content

Nâng cao chất lượng của Khóa luận tốt nghiệp 

Để nâng cao chất lượng của Khóa luận tốt nghiệp (10TC), trong chương trình đào tạo Tài Năng Khoa học Máy tính có môn học CS530 - Đồ án chuyên ngành (3TC).

Các bạn sinh viên nên đăng ký thực tập nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu càng sớm càng tốt (thường từ HK3/HK4), từ đó xác định các chủ đề nghiên cứu - làm survey. Kết quả sẽ lấy làm báo cáo môn học CS530 (môn này không thi, chỉ báo cáo kết quả). Sau đó, phát triển thành Khóa luận tốt nghiệp.

Việc tập trung thời gian đủ dài (3 học kỳ) sẽ làm cho chất lượng của khóa luận tốt nghiệp được nâng cao, giúp các bạn sinh viên có cơ hội nhận các học bổng trong và ngoài nước.

Câu hỏi đặt ra là chọn chủ đề/nhóm nghiên cứu nào để đăng ký, và bắt đầu từ lúc nào? Hãy suy nghĩ câu trả lời càng sớm càng tốt để nâng cao chất lượng Khóa luận tốt nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/uit.cs.machine.learning/posts/1150218112417243

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin