Skip to content

Nhóm sinh viên ATTN 2017 và ATTT 2017 đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RICE-2021 (Research in Intelligent Computing in Engineering) 

Bài báo “A Real - Time Evaluation Framework for Machine learning-based IDS” do hai sinh viên Nguyễn Khắc Minh Quân lớp ANTN 2017 và Vũ Anh Hào lớp ATTT 2017 phối hợp thực hiện. Bài báo được sự hướng dẫn của TS.Lê Kim Hùng.

Vấn đề gặp phải đối với việc phát triển và tạo ra những model để giúp IDS và IPS có thể hoạt động hiệu quả hơn đó chính là sự hạn chế về dữ liệu dùng để train và test chúng. Vì những dữ liệu có giá trị thường được độc quyền bởi các tổ chức và không để lộ ra ngoài và những dữ liệu được công bố ra bên ngoài thì có nhiều hạn chế như dữ liệu thiếu thực tế, hay dữ liệu không được đa dạng … Chính vì vậy mà rất khó để có thể đánh giá được model có thật sự tốt hay không.

Hiểu được điều này, các bạn sinh viên đã tạo ra một hệ thống có thể đánh giá model theo thời gian thực. Bài nghiên cứu của các bạn có giới thiệu về hệ thống và các thành phần trong hệ thống bên cạnh đó tiến hành đo đạc và đánh giá một số model được cung cấp.

Thông tin chi tiết: https://www.uit.edu.vn/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin