Skip to content

Phiên họp lần 3 (Khóa I) nhiệm kỳ 2021-2025

Sáng ngày 7/5/2021 Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên họp lần 3 (Khóa I) nhiệm kỳ 2021-2025. Phiên họp có sự tham gia của các giảng viên, cán bộ nhà Trường.

Tại phiên họp, trường đã thông qua phương án/đề án tuyển sinh năm 2021, Các chính sách học phí và Kế hoạch chiến lược Trường năm giai đoạn 2021-2026. Đây là phiên họp quan trọng nhằm đưa ra các định hướng phát triển hướng đến trở thành một trường đại học số trong nước và khu vực, đáp ứng nhu cầu xã hội trước thách thức lớn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin