Skip to content

Phiếu khảo sát sinh viên gặp khó khăn do dịch Covid (Đợt 6 - tháng 7/2021)

Để nắm bắt kịp thời tình hình sinh viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Đợt 6 - tháng 7/2021). Phòng Công tác sinh viên giữ đế sinh viên phiếu khảo sát ở link https://forms.gle/NVjvHRt6pAC7ombn9. Phiếu này dành cho các bạn có đề nghị hỗ trợ từ phía nhà trường. Nếu sinh viên không đề nghị hỗ trợ thì không cần điền khảo sát này.

Phòng Công tác Sinh viên sẽ liên hệ trực tiếp các bạn sinh viên có đăng ký để phỏng vấn trực tiếp và trình Ban Giám hiệu phương án hỗ trợ đối với từng hoàn cảnh cụ thể.

Hạn thực hiện khảo sát đến hết ngày 30/7/2021.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bitly.com.vn/9fmjhn

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin